Τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη και τα μηδέ καθόλου μέλι.